Home

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van maken. Graag willen we je informeren over o.a.  de groep vrijwilligers  die zich inspant voor het dorpshuis.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Tjalf Spanjer, Hiltje Heida, Ada Inia en Eppie Rijpma.  Zij vergaderen eenmaal in de zes weken en bespreken o.a. de gang van zaken en organiseren activiteiten. Natuurlijk worden zij op vele momenten ondersteund door vrijwilligers die in het dorpshuis op verschillende fronten actief zijn.

Dorpshuis

Het dorpshuis wordt beheerd door Peter Sjoerd Haantjes en Pietsje Bloem. Daarnaast maakt een tiental vrijwilligers wekelijks het dorpshuis schoon. Ook zijn er dorpsgenoten die zich bezighouden met het onderhoud in en rondom en dorpshuis. En natuurlijk niet te vergeten de vrijwilligers die workshops voor de basisschoolkinderen elke 1e maandag van de maand organiseren.

Verhuur

Naast de verschillende activiteiten die plaatsvinden in het dorpshuis is het ook mogelijk om zalen te huren. Het dorpshuis beschikt over een tweetal ruimtes die  per dagdeel kunnen worden gehuurd. Verenigingen, besturen, families en andere groepen kunnen hier terecht. Heb je iets te vieren, wil je vergaderen of wil je een activiteit organiseren, neem dan contact op met de beheerder Peter Sjoerd.

Telefoon: 058-2563999

E-mail: (tijdelijk niet bereikbaar) beheermounestien@muneinreadtsjerk.nl

Heb je vragen over mogelijkheden en de huurprijzen van het dorpshuis dan staan zij je graag te woord.

 

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves