Foto's

Vrijdag 14 december

Kerstthema jeugdactiviteit voor de basisschool  14 – 16 u

Opgave bij Akke Damstra 06-42110224 voor 13 december.

Kosten € 1,50

Email facebook twitter LinkedIn Hyves