Agenda

DORPSHUIS VOOR LANGERE TIJD GESLOTEN

Wegens verregaande aangescherpte maatregelingen omtrent het coronavirus
blijft het dorpshuis de Mounestien per direct voor langere tijd gesloten.
Het dorpshuis is aangemerkt als horeca gelegenheid en als zodanig behoort
het vrijwillige personeel niet tot een vitale beroepsgroep.
Alle geplande activiteiten zijn opgeschort.
Pas na de zomervakantie zal bekeken worden of het openen van het dorpshuis
veilig is. Echter, volgens de experts kan het coronavirus zeker nog wel
een half jaar in Nederland rondwaren.
Dus zolang het corona-virus rondwaart blijft de Mounestien gesloten.
Email facebook twitter LinkedIn Hyves